• Hem
  • Rättsområden
  • Socialrätt

Offentligt biträde, LVU-mål

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för barn och unga i LVU-mål.

Vård enligt lagen om vård av unga, LVU, är ett ingripande till skydd för ett barn eller ungdom. Det kan bli aktuellt på grund av förhållandena i ditt hem eller på grund av eget beteende.

Läs mer

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss