Målsägandebiträde

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde för dig som är 23 år eller yngre.

Mötet med rättsväsendet (polis, åklagare och domstol) är ofta svårt för den som drabbats av brott, särskilt om man är ung. Vi har genom åren biträtt många unga klienter som utsatts för svåra brott och vet att det har stor betydelse för den som drabbats att få den rådgivning och det stöd ett målsägandebiträde kan lämna. Och vi vet hur viktigt det är att få hjälp av en vuxen som har kunskap om hur det kan kännas.

Redan när du anmäler brott kan du begära att få ett målsägandebiträde. Det kan göra stor skillnad att få hjälp av en advokat eller jurist redan från början. Det är viktigt att känna till att man kan önska vem som ska utses till målsägandebiträde och att den man föreslår som regel ska utses. Det är också viktigt att känna till det är gratis.

Om målsägandebiträde

Om du är ung och har utsatts för brott mot din person har du nästan alltid rätt att få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är oftast en advokat eller en jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdets uppgift är att lämna stöd och hjälp till målsäganden (den som drabbats av brott) och tillvarata målsägandens intressen under utredning och rättegång.

Så snart polisutredningen (förundersökningen) har inletts kan ett målsägandebiträde utses. Polisen ska fråga om du vill ha ett målsägandebiträde och vilken advokat/jurist du i så fall vill ha. Det är domstolen som sedan beslutar om förordnande av målsägandebiträde. Om du inte har föreslagit en särskild person kommer domstolen att välja målsägandebiträde efter egen bedömning. Om du i en sådan situation får ett målsägandebiträde som du inte har förtroende för kan du begära att få byta biträde, men du kan inte räkna med att domstolen alltid tillåter detta. Av den anledningen är det särskilt viktigt att du utnyttjar möjligheten att själv välja vem som ska utses, så att du får ett målsägandebiträde du har förtroende för.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om målsägandebiträde eller vill att vi ska hjälpa dig. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig även om du inte gjort någon polisanmälan.

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss