• Hem
  • Rättsområden
  • Brottmål

Målsägandebiträde

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde för dig som är 23 år eller yngre.

Mötet med rättsväsendet (polis, åklagare och domstol) är ofta svårt för den som drabbats av brott, särskilt om man är ung. Vi har genom åren biträtt många unga klienter som utsatts för svåra brott och vet att det har stor betydelse för den som drabbats att få den rådgivning och det stöd ett målsägandebiträde kan lämna. Och vi vet hur viktigt det är att få hjälp av en vuxen som har kunskap om hur det kan kännas.

Läs mer

Särskild företrädare för barn

Barn på rullskridskor

Vi anlitas i stor utsträckning som särskild företrädare för barn.

Uppdragen som särskild företrädare för barn ställer höga krav på vår arbetsmetod och förutsätter i många avseenden mer än god juridisk kompetens. Vi lägger oss därför vinn om att hålla en hög kompetensnivå inom hela det område som berör barn som utsätts för brott och vi har omfattande erfarenhet av möten med barn och unga i svåra situationer. Vi arbetar aktivt med vårt nätverk för att kunna samråda med och konsultera andra professionella när svårbedömda situationer uppstår.

Läs mer

Offentlig försvarare

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för dig som är 23 år eller yngre.

Mötet med rättsväsendet (polis, åklagare och domstol) är en svår situation, särskilt när man är ung. Det är viktigt att man tidigt får tillgång till en advokat.

Läs mer

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss