Charlotte Frisack Brodin

Advokat

Inriktning

Charlotte är barn- och ungdomsspecialist. Hon arbetar inom byråns samtliga rättsområden.

Charlotte är särskilt inriktad på straffrätt och biträder huvudsakligen unga klienter men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde för vuxna. Hon har stor erfarenhet av biträde på målsägandesidan i mål som rör allvarliga sexualbrott och mål som rör våld i nära relationer.

Läs mer

Kontorssamarbete

Vi arbetar i kontorsgemenskap med advokat Tove Sander, Advokatbyrå Tove Sander AB

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss