Arbetsmetod

Therese & Charlotte

Vi arbetar i störst utsträckning med unga klienter.

Vår juridiska kompetens är självfallet kärnan i vår verksamhet. Men för våra klienter är juridiken och de juridiska processerna ofta svårtillgänglig. Vår målsättning är att ge våra klienter tillgång till både begriplig juridisk rådgivning och ett begripligt sammanhang, anpassat efter varje klients behov och förutsättningar.

Vi är särskilt inriktade på att möta och samtala med barn och unga i svåra situationer. I det mötet är engagemang och respekt helt centralt. Relationsbyggande är en förutsättning för att våra unga klienter ska få tillgång till en advokat eller jurist som de har förtroende för och känner sig bekväma med.

För att kunna biträda barn och unga i utsatta situationer är vi angelägna om att hålla en hög kompetensnivå både gällande barns rättigheter och gällande barn och ungas särskilda behov och villkor.

Vi arbetar aktivt med vårt nätverk för att kunna samråda med och konsultera andra professionella när våra klienter behöver stödjande kontakt eller när svårbedömda situationer uppstår.

 

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss